Welkom bij de

Remonstranten Naarden-Bussum

Meer berichten
Home
© Alexander Overdiep

De Remonstranten

De Remonstranten vormen een vooruitstrevend kerkgenootschap met als kernwaarden vrijheid en verdraagzaamheid.
Lees meer over ons in het 'profiel'.
Of kijk eens naar 'Wat geloven wij?'

Actueel

Mijn gelovige grootvader zei het al: ‘Je moet het niet zo letterlijk nemen.’ En met ‘het’ bedoelde hij de Bijbel.

Lees verder

Euthanasie is in Nederland wettelijk goed geregeld - ook voor mensen met (vergevorderde) dementie. Vergevorderde dementie wil zeggen dat iemand niet meer in staat is om zijn of haar euthanasiewens in woord of gebaar kenbaar te maken.

Lees verder

Op de mooie voorjaarsdag zaterdag 11 maart in Delft was het een drukte van belang op de Oude Delft, één van de mooiste straten in Nederland. Wat was er aan de hand? Grote groepen remonstranten liepen heen en weer tussen een drietal locaties van hun jaarlijkse Beraadsdag

Lees verder