Welkom bij de
Remonstranten Naarden-Bussum

Meer berichten
Home
© Anke Scheepvaart

Remonstranten Naarden-Bussum

... is een levendige geloofsgemeenschap, die op een eigentijdse manier vorm geeft aan een traditie van levensbeschouwelijke vrijheid. Naast het organiseren van kerkdiensten en kringen, werkt zij samen met De Koningskamer om te inspireren en geïnspireerd te raken op levensbeschouwelijk vlak.

Actueel

'Dubbele verantwoordelijkheid' Dit is het thema van de overdenking die Wopke Hoekstra zal houden. Hoekstra studeerde rechten in Leiden en in 2000 rechten en internationale politiek in Rome. Sinds oktober 2017 is hij Minister van Financiën in het kabinet Rutte III. Voor zijn ministerschap was hij partner bij organisatieadviesbureau McKinsey.

Lees verder

Donderdag  3 oktober 2019 20.00u, locatie: Koningslaan 2b, Bussum. Alex Brenninkmeijer was van 2005 tot 2014 de Nationale Ombudsman. Sindsdien is hij lid van de Europese Rekenkamer. Hij is een vurig pleitbezorger voor de toegankelijkheid van de overheid voor de burger en de verdediging van de rechtsstaat. Begin dit jaar

Lees verder

Datum 28 september Tijd 14:00 – 17:00 uur Locatie Amsterdam Het symposium vindt plaats naar aanleiding van de nieuwe bundel ‘tolerantie in turbulente tijden’ onder redactie van Eric Cossee, Marthe de Vries en Joost Röselaers. Hoofdspreker is Sigrid Kaag, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Het symposium wordt geleid door

Lees verder

Marthe de Vries is Remonstrants predikant van de Geertekerk in Utrecht. Vanwege het 400 - jarig bestaan een wat meer historisch getinte dienst over de onder andere Hollantsche Transformatie van Joost van den Vondel.              

Lees verder

FOMO

4 september 2019

Fear Of Missing Out staat voor de angst om iets te missen. De ‘nieuwe’ mens ziet dankzij het intensieve social media-gebruik zoveel leuke dingen (feestjes, festivals, concerten en reizen) die anderen meemaken en aan de grote klok hangen, dat er steeds een gevoel wordt opgewekt iets te hebben gemist c.q.

Lees verder

Het remonstrantse gedachtengoed past ons als een jas. Waren we jullie twintig jaar geleden maar tegengekomen!’ Karin de Roos (47) waaide twee jaar geleden bij de Remonstranten in Dordrecht aan, na een lange periode waarin ze met het instituut kerk niet veel ophad.

Lees verder

Benjamin Jongenburger (31) is betrokken bij de Leven Ede. Alhoewel hij door zijn ziekte ME nauwelijks meer kan deelnemen. ‘Bij de Leven heeft iedereen de vrijheid om iedere vraag te stellen, niemand geeft een dogmatisch antwoord dat geen recht doet aan de diepe beleving achter de vraag.

Lees verder

Op 14 september vindt in de Rode Hoed in Amsterdam de slotbijeenkomst plaats van het jubileum ‘400 jaar Remonstranten’. In de middag organiseren wij een inhoudelijk programma. Als hoofdgast van buiten verwelkomen wij Rik Torfs, uit eigen gelederen spreekt onze hoogleraar Christa Anbeek. Kosten €40,- regulier tarief, gereduceerd tarief €25,-. 

Lees verder

Mevrouw Veeneklaas - de Baan uit Bussum (104 jaar) is gevallen en komt net weer uit het ziekenhuis na een operatie aan haar dijbeen. ‘Mijn hart klopt nog, mijn hoofd en mijn geheugen doen het nog uitstekend, maar dat is dan ook het enige wat nog functioneert’, zegt ze.

Lees verder