Welkom bij de
Remonstranten Naarden-Bussum

Meer berichten
Home
© Anke Scheepvaart

Remonstranten Naarden-Bussum

... is een levendige geloofsgemeenschap, die op een eigentijdse manier vorm geeft aan een traditie van levensbeschouwelijke vrijheid. Naast het organiseren van kerkdiensten en kringen, werkt zij samen met De Koningskamer om te inspireren en geïnspireerd te raken op levensbeschouwelijk vlak.

Actueel

Deze zondag zal bij ons voorgaan de remonstrantse emeritus-predikant Dr. Heine Siebrand uit Odijk

Lees verder

Op 24 november, de Laatste Zondag van het Kerkelijk Jaar, gedenken we traditioneel onze dierbaren die ons afgelopen jaar zijn ontvallen . Zij hebben mede betekenis gegeven aan het leven van hun kinderen, kleinkinderen of anderen met wie zij lief en leed deelden, ook binnen onze remonstrantse kring. Hun namen

Lees verder

Yvonne Zonderop publiceerde in 2018 het boek Ongelofelijk met als ondertitel: over de verrassende comeback van religie. In dit boek houdt zij een pleidooi voor het maatschappelijk belang van religie, ook voor mensen die niet geloven, zoals zijzelf. De comeback van religie is ook het thema van haar lezing. Yvonne

Lees verder

Als ik het woord pitch hoor dan word ik nerveus. Mijn pitch is dat ik niet wil pitchen, voornamelijk mijzelf niet. Dat maakt mij alleen maar eenzaam en onzeker.

Lees verder

FOMO

4 september 2019

Fear Of Missing Out staat voor de angst om iets te missen. De ‘nieuwe’ mens ziet dankzij het intensieve social media-gebruik zoveel leuke dingen (feestjes, festivals, concerten en reizen) die anderen meemaken en aan de grote klok hangen, dat er steeds een gevoel wordt opgewekt iets te hebben gemist c.q.

Lees verder

Het remonstrantse gedachtengoed past ons als een jas. Waren we jullie twintig jaar geleden maar tegengekomen!’ Karin de Roos (47) waaide twee jaar geleden bij de Remonstranten in Dordrecht aan, na een lange periode waarin ze met het instituut kerk niet veel ophad.

Lees verder

Benjamin Jongenburger (31) is betrokken bij de Leven Ede. Alhoewel hij door zijn ziekte ME nauwelijks meer kan deelnemen. ‘Bij de Leven heeft iedereen de vrijheid om iedere vraag te stellen, niemand geeft een dogmatisch antwoord dat geen recht doet aan de diepe beleving achter de vraag.

Lees verder

Op 14 september vindt in de Rode Hoed in Amsterdam de slotbijeenkomst plaats van het jubileum ‘400 jaar Remonstranten’. In de middag organiseren wij een inhoudelijk programma. Als hoofdgast van buiten verwelkomen wij Rik Torfs, uit eigen gelederen spreekt onze hoogleraar Christa Anbeek. Kosten €40,- regulier tarief, gereduceerd tarief €25,-. 

Lees verder

Mevrouw Veeneklaas - de Baan uit Bussum (104 jaar) is gevallen en komt net weer uit het ziekenhuis na een operatie aan haar dijbeen. ‘Mijn hart klopt nog, mijn hoofd en mijn geheugen doen het nog uitstekend, maar dat is dan ook het enige wat nog functioneert’, zegt ze.

Lees verder