Welkom bij de
Remonstranten Naarden-Bussum

Meer berichten
Home

zondag 19 januari 10.30 uur: dienst met ds. Sandra van Zeeland – van Cassel

' Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde'.  Sandra van Zeeland - van Cassel is Remonstrants predikant in Boskoop.

Lees Meer

Actueel

Sigrid Kaag maakt als minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking deel uit van de Nederlandse regering. Ze bekleedde belangrijke en invloedrijke posten in het bedrijfsleven en bij de VN. Landelijke bekendheid krijgt zij in 2013 als leider van de VN-missie voor de vernietiging van chemische wapens in Syrië. In 2015

Lees verder

Martijn Junte is predikant, geestelijk verzorger en voorzitter kerkelijke vernieuwing bij de Remonstranten. Hij promoveerde op een onderzoek naar traditie en eigentijdse zingeving. Ambitie en aanvaarding Een fascinerend onderwerp waar we in het moderne leven er allemaal mee te maken hebben. We zijn verheugd dat Martijn met ons zijn inzichten hierover zal delen en ons zal

Lees verder

Een Fair 2020 gewenst!

26 december 2019

Lang geleden verdreef het christendom in onze streken met zijn feestdagen de oudere spirituele feesten en gebruiken. Zo kwam Kerstmis in de plaats van het zonnewende- of Midwinterfeest. Kerken werden bij voorkeur gebouwd op oude, heilige plekken, waar o.a. Germaanse goden werden geëerd. Een dergelijk verdringingsproces is trouwens niet voorbehouden

Lees verder

Oud & Nieuw: Blij zijn met elke dag Meer nog dan de laatste zondag van het kerkelijk jaar, waarop wij in de dienst onze overleden dierbaren herdenken, is Oud & Nieuw voor velen aanleiding om stil te staan bij “het verglijden van de tijd”, om het mooi ouderwets te zeggen.

Lees verder

De link naar interview in het Parool van zaterdag 21 december : https://www.parool.nl/ps/dominee-claartje-kruijff-ik-geloof-ook-niet-in-een-man-met-een-baard~b8ba655e/

Lees verder

Felix Klos (1992) is een Nederlands-Amerikaanse historicus die met de hoogst mogelijke beoordelingen afstudeerde in de moderne Britse en Europese geschiedenis aan Lincoln College, Oxford. Eerder studeerde hij magna cum laude af in de politicologie aan Middlebury College in Vermont, Amerika. Buiten de academie schreef Felix tijdens zijn studie speeches

Lees verder

Als ik het woord pitch hoor dan word ik nerveus. Mijn pitch is dat ik niet wil pitchen, voornamelijk mijzelf niet. Dat maakt mij alleen maar eenzaam en onzeker.

Lees verder

Fear Of Missing Out staat voor de angst om iets te missen. De ‘nieuwe’ mens ziet dankzij het intensieve social media-gebruik zoveel leuke dingen (feestjes, festivals, concerten en reizen) die anderen meemaken en aan de grote klok hangen, dat er steeds een gevoel wordt opgewekt iets te hebben gemist c.q.

Lees verder

Het remonstrantse gedachtengoed past ons als een jas. Waren we jullie twintig jaar geleden maar tegengekomen!’ Karin de Roos (47) waaide twee jaar geleden bij de Remonstranten in Dordrecht aan, na een lange periode waarin ze met het instituut kerk niet veel ophad.

Lees verder