Welkom bij de

Remonstranten

Naarden-Bussum

Meer berichten
Home
© Alexander Overdiep

Zondag 23 december

Ds. Wietske Tinga

gaat deze Vierde Adventszondag bij ons voor.

Actueel

Op een zondagmorgen zoef ik over de snelweg. Ik luister naar een cantate van Bach, Aus der Tiefene, psalm 130. Soms zing ik mee met de lange uithalen: Meine See-ee-le wartet auf den Herr, meine Seele, wa-a-a-a-rtet, wa-a-a-a-rtet …

Lees verder

Geloven heeft veel te maken met herinneringen, denk ik. Israël, het volk van de Bijbel, leefde en leeft van herinneringen.

Lees verder

In een prijswinnend essay betoogt René van Woudenberg dat het aannemelijk is dat God bestaat. Er is immers teveel orde en schoonheid in de natuur om toevallig te kunnen zijn. Het verlangen naar God als verklaring achter de dingen is een diep menselijk verlangen.

Lees verder

In 'Dordt voor dummies' besteedt Trouw (Verdieping 9 november jl) aandacht aan de start van de Dordtse Synode in 1618. Het artikel doet geen recht aan wat er op het spel stond: het oordeel over een humaniserend christendom.

Lees verder

Mensen hebben de gave een dubbel perspectief te hanteren. Bekijk het ook eens van de andere kant, zeggen we dan. We willen graag op een ander been gezet worden. Nieuwe wegen inslaan. Tegelijk hechten we ook aan continuïteit.

Lees verder