Welkom bij de
Remonstranten Naarden-Bussum

Meer berichten
Home
© Anke Scheepvaart

Remonstranten Naarden-Bussum

... is een levendige geloofsgemeenschap, die op een eigentijdse manier vorm geeft aan een traditie van levensbeschouwelijke vrijheid. Naast het organiseren van kerkdiensten en kringen, werkt zij samen met De Koningskamer om te inspireren en geïnspireerd te raken op levensbeschouwelijk vlak.

Actueel

In onze samenwerking met Doopsgezinden, Vrijzinnigen en de Vrijzinnige Huiskamergemeente in de Gooise Meren zijn we ook in 2019 weer ‘In gesprek rond de Bijbel’. In het najaar organiseren we samen drie bijeenkomsten, die plaatsvinden op wisselende locaties van onze geloofsgemeenschappen. Deze najaarsreeks gesprekken gaat over gelijk en ongelijk in

Lees verder

'De meeste mensen deugen' luidt de titel van het nieuwe boek van historicus Rutger Bregman (bekend van o.a. zijn virale tirade tegen de supperrijken van het World Economic Forum in Davos). Deugen de meeste mensen of deugen de mensen meestal?  De vraag inspireert Friso Boogerd om  de deugdzaamheid aan de

Lees verder

Als ik het woord pitch hoor dan word ik nerveus. Mijn pitch is dat ik niet wil pitchen, voornamelijk mijzelf niet. Dat maakt mij alleen maar eenzaam en onzeker.

Lees verder

Minister Wopke Hoekstra uit Bussum hield op 22 september de Koningspreek in onze gemeente. Hij pleitte ervoor om niet alles wat je wilt doen uit te stellen. Het was de eerste Koningspreek van dit nieuwe seizoen. "Mensen - mijzelf incluis - denken vaak: dat ga ik allemaal later nog wel

Lees verder

FOMO

4 september 2019

Fear Of Missing Out staat voor de angst om iets te missen. De ‘nieuwe’ mens ziet dankzij het intensieve social media-gebruik zoveel leuke dingen (feestjes, festivals, concerten en reizen) die anderen meemaken en aan de grote klok hangen, dat er steeds een gevoel wordt opgewekt iets te hebben gemist c.q.

Lees verder

Het remonstrantse gedachtengoed past ons als een jas. Waren we jullie twintig jaar geleden maar tegengekomen!’ Karin de Roos (47) waaide twee jaar geleden bij de Remonstranten in Dordrecht aan, na een lange periode waarin ze met het instituut kerk niet veel ophad.

Lees verder

Benjamin Jongenburger (31) is betrokken bij de Leven Ede. Alhoewel hij door zijn ziekte ME nauwelijks meer kan deelnemen. ‘Bij de Leven heeft iedereen de vrijheid om iedere vraag te stellen, niemand geeft een dogmatisch antwoord dat geen recht doet aan de diepe beleving achter de vraag.

Lees verder

Op 14 september vindt in de Rode Hoed in Amsterdam de slotbijeenkomst plaats van het jubileum ‘400 jaar Remonstranten’. In de middag organiseren wij een inhoudelijk programma. Als hoofdgast van buiten verwelkomen wij Rik Torfs, uit eigen gelederen spreekt onze hoogleraar Christa Anbeek. Kosten €40,- regulier tarief, gereduceerd tarief €25,-. 

Lees verder

Mevrouw Veeneklaas - de Baan uit Bussum (104 jaar) is gevallen en komt net weer uit het ziekenhuis na een operatie aan haar dijbeen. ‘Mijn hart klopt nog, mijn hoofd en mijn geheugen doen het nog uitstekend, maar dat is dan ook het enige wat nog functioneert’, zegt ze.

Lees verder