Heeren van de Tuyn over Koning Willem I

Heeren van de Tuyn over Koning Willem I
Datum 2 augustus
Tijd 16:30 - 18:00 uur
Locatie Tuinzaal Remonstrantse Kerk
Entree
gratis; drankjes voor eigen rekening

Voor deze bijeenkomst van de Heeren van de Tuyn zijn inleider en onderwerp vastgesteld.
Dick Barendsen heeft zich opgegeven om de inleiding te verzorgen.
De titel, die tevens een stelling inhoudt, luidt: “Willem I, veroorzaker van de Belgische afscheiding“.
We zijn benieuwd hoe we hier tegenwoordig tegenaan kijken.

Voor informatie kan men bellen/mailen naar Wim Aten (tel. 6942132)

De volgende bijeenkomst van de Heeren van de Tuyn is op 6 september 2019

Agenda