Brexit in de Tuinzaalochtend (en exit)

Datum
12 juni
Tijd
09:45 - 11:30 uur
Locatie
Tuinzaal Remonstrantse Kerk
Entree
€ 2,00

De uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie: de ‘Brexit’.

Achtergronden, stand van zaken en vooruitzichten komen aan de orde.

Spreker zal zijn de heer drs. Jan-Meinte Postma.

Hij is oud diplomaat; zijn laatste aanstelling tot Nederlands Energie Gezant belastte hem met bijzondere diplomatieke missies en onderhandelingen op het terrein van de energievoorzieningszekerheid. Hij was daartoe gevolmachtigd minister te Brussel.
Ook na zijn pensionering in 2013 bleef hij geïnteresseerd in Europese vraagstukken.
Hij studeerde sociale wetenschappen en filosofie te Groningen en bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam.

Mocht men vervoer verlangen, dan kan men een dag tevoren bellen met mevrouw Renée van der Lee tel.035-6933411

Exit

Dit is tevens de laatste Tuinzaalochtend; de organisatoren hebben besloten deze maandelijkse activiteit te beëindigen.

Agenda