De christelijke tradities van het Midden-Oosten [ CCIV ]

De christelijke tradities van het Midden-Oosten [ CCIV ]
Datum
23 januari
Tijd
14:00 - 16:00 uur
Locatie
Verlosserkerk, Kruising Ceintuurbaan en H.A. Lorentzweg, Bussum
Entree
€ 6,00

Onze Christelijke traditie begon in het Midden Oosten. Daar zou je dus de oudste tradities verwachten.
Maar wie zijn deze christenen en hun tradities? De meesten zijn ons onbekend.
Ze zijn vaak ‘orthodox’ weten we meestal nog wel.
En ze worden in de meeste landen gediscrimineerd of vervolgd. Ze waren de eersten die bedreigd werden door islamitisch extremisme in de regio.
Deze onmiskenbare schaduwzijde verhult evenwel de grote rijkdom die hun geloofstradities in zich bergen en die hun kerken ook in moeilijke tijden op de been hielden en houden.
Op deze middag wordt nader ingegaan op de grote diversiteit van het christendom in het Midden-Oosten en op de huidige situatie.

Spreker is Leo van Lijssen; rk-theoloog met bijzondere aandacht voor het oosters christendom; hij is tevens medewerker Oosterse Kerken van de Katholieke Vereniging voor Oecumene.

Agenda