Gelijk en ongelijk in de gelijkenissen 2/3

Gelijk en ongelijk in de gelijkenissen 2/3
Datum 18 oktober
Tijd 14:00 - 16:00 uur
Locatie Tuinzaal Remonstrantse Kerk
In onze samenwerking met Doopsgezinden, Vrijzinnigen en de Vrijzinnige Huiskamergemeente in de Gooise Meren zijn we ook in 2019 weer ‘In gesprek rond de Bijbel’.
In het najaar organiseren we samen drie bijeenkomsten, die plaatsvinden op wisselende locaties van onze geloofsgemeenschappen.

Deze najaarsreeks gesprekken gaat over gelijk en ongelijk in de gelijkenissen.
De onderwerp- en taakverdeling wordt later, maar vóór aanvang van deze serie gesprekken bekend gemaakt.

Agenda