Gesprekskring Psalmen

Gesprekskring Psalmen
Datum 26 september
Tijd 15:30 - 17:00 uur
Locatie Tuinzaal

Tweede bijeenkomst.

We zingen ze alleen nog bij hoge uitzondering, de berijmde psalmen in het Liedboek.
De woorden sluiten veelal niet meer aan bij onze geloofsopvattingen.
Het Bijbelboek Psalmen heeft echter talloos velen geïnspireerd om eigen vertalingen of bewerkingen te maken.
Om maar een paar auteurs te noemen: Ida Gerhardt met Marie van der Zeyde (‘een vertaling om de psalmen te leren kennen zoals ze zijn’), Huub Oosterhuis, Martinus Nijhoff en sinoloog/dichter Lloyd Haft (‘de Psalmen trokken mij onweerstaanbaar’).
De Psalmen zijn, ruim 2.500 jaar geleden, gedicht voor gebruik door de gemeenschap en ze zijn zo gecomponeerd dat de ene na de andere generatie zich (dankzij steeds weer nieuwe verwoording) kan identificeren met de ik/wij en hun verdriet, wanhoop, vreugde of dankbaarheid.

Deze kring is ruim overboekt. Opgave voor een nieuw te starten parallelkring kan bij Friso Boogerd.

Agenda