Kanker komt en gaat …. [ CCIV ]

Kanker komt en gaat ….    [ CCIV ]
Datum
14 februari
Tijd
20:00 - 22:00 uur
Locatie
Doopsgezinde Kerk, Wladimirlaan 10, Bususm
Entree
€ 6,00

Sinds 1990 verdubbelde het aantal mensen in noordwest Europa bij wie kanker werd vastgesteld, vooral door veroudering van de bevolking.
Bevolkingsonderzoek op borst-, prostaat- en dikke darmkanker leverde daarnaast veel nieuwe, vooral vroege, gevallen op.
Epidemieën van long-, slokdarm- en huidkanker droegen aanzienlijk bij, maar maag- en baarmoederhalskanker verdwijnen langzaam.

Tussen ontdekken van een (nieuwe vorm van) kanker en het vinden van de oorzaak en een behandeling verloopt zeer veel tijd.
Daarna gaat veel tijd zitten in het ontwikkelen van preventieve wettelijke maatregelen en bewustwording.
Deze processen worden vaak effectief getraineerd door verslavingen en commerciële belangen (denk aan de rol van de tabaksindustrie).

Hoewel kennis over oorzaken sinds vijftig jaar fenomenaal toenam en diagnose en behandeling steeds beter werden, blijkt de strijd op gebied van preventie zeer taai.
Hieruit lering trekkend gaat in deze bijeenkomst besproken worden hoe de tijdassen van preventie kunnen worden bekort met name door anticipatie, speculatie en wellicht de inzet van sociale media bij bewustwording.

Prof. Dr. Jan Willem Coebergh (Bussum, 1946) is emeritus hoogleraar verkenning van kanker aan het Erasmus Universitair Medisch Centrum Rotterdam vanwege het Integraal Kankercentrum Zuid en was nauw betrokken bij de uitgroei van de Nederlandse kankerregistratie (‘Registree’) ook in Europees verband.
Daarnaast vervulde hij velerlei maatschappelijke en bestuurlijke functies, vooral in de medisch-wetenschappelijke sector.

Agenda