Minikerkendag 2018

Minikerkendag 2018
Datum
4 februari
Tijd
11:00 - 12:00 uur

Minikerkendag

Gezamenlijke oecumenische viering

Voorgangers:
Ds. Annegreet van der Wijk (Doopsgezinde Gemeente Bussum-Naarden), Ds. Heleen van Beelen (Protestantse Gemeente Bussum) en de heer Jan Langendorff (RK Jozefkerk Bussum).

Tekst: Marcus 1: 29 t/m 39

Het thema is ‘Aangeraakt op weg’.
We lezen Marcus 1: 29 t/m 39 en leren Jezus kennen als iemand die mensen geneest van hun kwalen en daarmee zo’n indruk maakt, dat zij niet anders willen en kunnen dan in beweging komen.

De muzikale begeleiding wordt verzorgd door Wybe Kooijmans (orgel) en de Naarder Cantorij o.l.v. Ike Wolters.
Kinderen zijn natuurlijk ook van harte welkom. Voor hen is er aandacht in de nevendienst.

Allen van harte uitgenodigd namens de Raad van Kerken Naarden, Bussum, Hilversumse Meent.

Deze zondag is er geen dienst in de Remonstrantse Kerk

Agenda