Triodienst met André Meiresonne

Triodienst met André Meiresonne
Datum 13 oktober
Tijd 10:30 - 11:30 uur
Locatie Majellakapel, Iepenlaan 26, Bussum

Deze zondag hebben we een zgn. Triodienst van Remonstranten samen met Doopsgezinden, Vrijzinnigen en leden van de Vrijzinnige Huiskamergemeente.

Voorganger is de Mr. André Meiresonne.

Als thema koos hij voor ‘nabijheid‘.
Hij schrijft daarbij:
‘Nabijheid. Het is misschien wel ons diepste verlangen.
Dat iets of iemand ons nabij is. Vrienden, geliefden, God. Te weten en te voelen dat we niet alleen zijn. Het besef dat er voor ons wordt gezorgd.
Dat er iemand is die weet hoe we ons voelen en wat we nodig hebben – iemand die ons nabij is.
Dat er Iemand is die van ons houdt.
Dat kan een mens zijn, dat kan God zijn – of God in menselijke gedaante.
Een goed gesprek, een aandachtige blik, een aanraking. Iets oprechts, iets hartelijks, waarbij het menselijke en het goddelijke lijken te vervloeien.
Wat is daarvoor nodig? Aandacht. En aandacht hebben, wat vraagt dat van ons?
En: er is contact, verbinding nodig. En werkelijk contact maken, verbonden zijn, hoe doe je dat?’

Agenda