Arm maakt dom; het effect van armoede op het brein

“Als je voor een dubbeltje geboren bent, wordt je nooit een kwartje”. Had Louis Davids had het met deze liedtekst bij het rechte eind? Naast hoop op een zonniger toekomst is er nu gelukkig ook veel meer kennis dan in de jaren dertig over armoede, kansen en wat je daar als individu en gemeenschap aan.. Lees verder

De Christelijke tradities van het Midden-Oosten

Majellakapel, Iepenlaan 26, Bussum

Door de politieke ontwikkelingen in landen van het Midden-Oosten komen ook de christenen uit die regio vaak in het nieuws. Als ex vluchteling wonen velen nu tussen ons. Soms verneem je dat een kerk, gesloten als gevolg van de afname van het aantal kerkgangers, wordt heropend ten behoeve van een oriëntaals-orthodoxe kerkgemeenschap. De Bussumse Jozefkerk,.. Lees verder

Voeding en landbouw geven betekenis

Jan Ligthartcentrum, Brinklaan 36a, Bussum

In deze lezing en uitgebreider in zijn laatste boek ‘Goed Eten’ betoogt Michiel Korthals dat voeding en landbouw het menselijk bestaan betekenis geven. Zonder eten geen verbeelding. Maar het zit niet mee, want het huidige voeding en landbouw regime ontneemt de burger via high tech food, junkfood en gemaksvoeding mogelijkheden om zelf te koken en.. Lees verder

De maakbaarheid van de voortplanting: christendom en genetica

Witte Kerk, Koningin Wilhelminalaan 15, Naarden

In maatschappelijke discussies over medisch-ethische onderwerpen laat vooral de behoudende vleugel van het christendom zich horen. Dat geldt voor kwesties aan het einde van het leven, maar ook voor die aan het begin: IVF, prenatale screening, embryoselectie, draagmoederschap. Steeds is de boodschap dat christenen staan voor het leven dat vooral niet maakbaar mag zijn en.. Lees verder

Rusland: Duivels en Serafijnen, een verkenning van de Russische Literatuur

Spiegelhuis, Nwe 's-Gravelandseweg 34

Een CCIV-avond met Antonie B.J. Sepers. Hij studeerde Biologie aan de Rijksuniversiteit Groningen en promoveerde daar op een microbiologisch onderzoek. Vervolgens werd hij directeur van achtereenvolgens het Rijksinstituut voor Natuurbeheer te Arnhem en het Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek te Wageningen. Na beëindiging van zijn professionele werkzaamheden vervulde hij bestuursfuncties bij verschillende organisaties (o.a.voorzitter Parkstraatgemeente.. Lees verder