Antje van der Hoek gaat voor

Remonstrantse Kerk

Na lange tijd zien wij deze zondag dr. Antje van der Hoek weer eens bij ons op de kansel. Zij is remonstrants predikante in Den Haag en was dat voordien in Haarlem… Lees verder

Ds. Marthe de Vries gaat voor

Remonstrantse Kerk

Op de eerste zondag na Pasen (klassiek ‘Beloken Pasen’) zal bij ons voorgaan ds. Marthe de Vries, remonstrantse predikante in Utrecht. Voorheen was zij verbonden aan de Vrijzinnigen in Wassenaar en eerder actief voor de Remonstrantse ‘Arminius Jongerengemeente’ en de Remonstranten in Rotterdam… Lees verder

Paasdienst met ds. Friso Boogerd

Remonstrantse Kerk

In de Paasdienst zal voorgaan onze eigen predikant ds. Friso Boogerd.. Lees verder

Goede Vrijdag met dr. Tjaard Barnard

Remonstrantse Kerk

In de speciale avonddienst van Goede Vrijdag zal bij ons voorgaan de Rotterdamse Remonstrantse predikant dr. Tjaard Barnard… Lees verder

Witte Donderdag

Remonstrantse Kerk

In deze speciale avonddienst vieren we het Avondmaal onder leiding van onze eigen predikant Friso Boogerd… Lees verder

Palmpasen met Koningspreek

Remonstrantse Kerk

De invulling van deze speciale dienst wordt later bekend gemaakt… Lees verder

Johan Goud gaat voor

Remonstrantse Kerk

Al drie jaar geleden begon zijn emeritaat toen hij zowel afscheid nam als predikant van de Haagse remonstranten, als ook van de Utrechtse Universiteit. Daar gaf hij vele jaren als hoogleraar les vanuit de leeropdracht ‘Religie en zingeving in literatuur en kunst’. In het begin van zijn loopbaan was hij remonstrants predikant in Eindhoven. Meer.. Lees verder

Dienst met Foeke Knoppers

Remonstrantse kerk

De oud-predikant van onze gemeente, ds. Foeke Knoppers, zal deze zondag bij ons voorgaan… Lees verder

Etje Verhagen-Krikke gaat voor

Remonstrantse Kerk

In deze dienst zal voorgaan ons oud-gemeentelid Etje Verhagen… Lees verder

Ds. Sandra van Zeeland – van Cassel gaat voor

Remonstrantse Kerk

Deze zondag verwelkomen wij voor het eerst op onze kansel ds. Sandra van Zeeland-van Cassel. In juni 2018 studeerde zij af aan het Remonstrants Seminarium en werd proponent, ofwel beroepbaar. Dat heeft niet lang geduurd, want inmiddels is zij beroepen als predikant bij de samenwerkingsgemeente van Vrijzinnig Protestanten en Remonstranten in Boskoop… Lees verder

Gemeenschappelijk dienst in de Majellakapel met ds. Annegreet van der Wijk

Majellakapel, Iepenlaan 26, Bussum

In onze samenwerking met de Doopsgezinden Bussum-Naarden, de Vrijzinnigen Naarden-Bussum en de Huiskamergemeente Gooise Meren hebben wij deze zondag een gemeenschappelijke dienst in de Majellakapel. Doopsgezind predikant Annergeet van der Wijk is de voorganger… Lees verder

Dienst met Madelief Brok

Remonstrantse kerk

Madelief Brok is enthousiast in opleiding aan het Remonstrants Seminarium, naast haar werk in het onderwijs. Als gevorderd student heeft ze nu een ‘preekconsent’ en komt bij ons haar werk en studie in de praktijk brengen. Lees ook wat er over haar geschreven is in AdRem.. Lees verder

Dienst met ds. Frans Fockema Andreæ

Remonstrantse Kerk

In deze dienst gaat voor de Remonstrantse emeritus predikant Frans Fockema Andreæ uit Den Haag… Lees verder

Gezamenlijke dienst met ds. Peter Korver

Remonstrantse Kerk

Thema: Er is een tijd om los te laten en iets nieuws te beginnen. We staan stil bij de uitdagingen waarvoor we staan in het decennium dat nu is aangebroken, de jaren twintig van de 21 eeuw. We lezen Prediker en in een variatie daarop is het thema: Er is een tijd om los te.. Lees verder

Triodienst met ds. Harry Schram

Remonstrantse Kerk

Deze zondag is er weer een ‘Triodienst’ in onze eigen kerk. Samen met de Doopsgezinden, Vrijzinnigen en de Vrijzinnige Huiskamergemeente Gooise Meren komen we bijeen voor een dienst onder leiding van de Vrijzinnige èn Doopsgezinde predikant Harry Schram… Lees verder

De meeste mensen deugen?! Friso Boogerd gaat voor

Remonstrantse Kerk

‘De meeste mensen deugen’ luidt de titel van het nieuwe boek van historicus Rutger Bregman (bekend van o.a. zijn virale tirade tegen de supperrijken van het World Economic Forum in Davos). Deugen de meeste mensen of deugen de mensen meestal?  De vraag inspireert Friso Boogerd om  de deugdzaamheid aan de hand van een gelijkenis te.. Lees verder

Ds. Yko van der Goot gaat voor

Remonstrantse Kerk

In deze zomerdienst, gemeenschappelijk met de Doopsgezinde Gemeente Bussum-Naarden, Lutherse Gemeente het Gooi, de Vrijzinnigen Afdeling Naarden-Bussum en de Vrijzinnige Huiskamergemeente Gooise Meren, gaat vanochtend voor ds. Yko van der Goot… Lees verder

Alexander Overdiep gaat voor

Doopsgezinde Kerk, Wladimirlaan 10, Bussum

In deze zomerdienst, gemeenschappelijk met de Doopsgezinde Gemeente Bussum-Naarden, Lutherse Gemeente het Gooi, de Vrijzinnigen Afdeling Naarden-Bussum en de Vrijzinnige Huiskamergemeente Gooise Meren, gaat vanochtend voor Alexander Overdiep. Als thema koos hij voor ‘verzoening’… Lees verder

Annegreet van der Wijk in Zomerdienst

Remonstrantse Kerk

In deze zomerdienst, gemeenschappelijk met de Doopsgezinde Gemeente Bussum-Naarden, Evangelisch-Lutherse Gemeente het Gooi, de Vrijzinnigen Afdeling Naarden-Bussum en de Vrijzinnige Huiskamergemeente Gooise Meren, gaat vanochtend voor ds. Annegreet van der Wijk… Lees verder

Willy Metzger in Zomerdienst

Majellakapel, Iepenlaan 26, Bussum

In deze zomerdienst, gemeenschappelijk met de Doopsgezinde Gemeente Bussum-Naarden, Lutherse Gemeente het Gooi, de Vrijzinnigen Afdeling Naarden-Bussum en de Vrijzinnige Huiskamergemeente Gooise Meren, gaat vanochtend voor ds. Willy Metzgerer… Lees verder

Peter Korver in Zomerdienst

Remonstrantse Kerk

In deze zomerdienst, gemeenschappelijk met de Doopsgezinde Gemeente Bussum-Naarden, Lutherse Gemeente het Gooi, de Vrijzinnigen Afdeling Naarden-Bussum en de Vrijzinnige Huiskamergemeente Gooise Meren, gaat vanochtend voor ds. Peter Korver… Lees verder

Reinhold Philipp gaat voor

Remonstrantse Kerk

Ds. Reinhold Philipp, predikant van de Remonstranten in Den Haag gaat deze zondag bij ons voor.. Lees verder

Essemie van Dunné gaat voor

Remonstrantse Kerk

Deze zondag gaat voor ds. Essemie van Dunné; zij heeft een remonstrantse achtergrond en opleiding en is predikant bij de Doopsgezinden in Amsterdam-Noord… Lees verder