Het goede leven en de ‘vrije’ markt

Spiegelhuis achter Spiegelkerk, Nwe 's-Gravelandseweg 34

In deze CCIV-lezing zal Dr. Jelle van Baardewijk ingaan op de filosofische en religieuze aspecten van de vrije markteconomie. Hij zal ingaan op de geschiedenis van de economie en vooral ook op de ideeën die in de loop der tijd over de economie zijn verwoord. Daarbij grijpt hij terug op Aristoteles, Marx, Weber en Keynes… Lees verder

Gesprekken in het bijbels leerhuis door dr. Heine Siebrand

Tuinzaal van de Remonstrantse Kerk

Gesprekken in het bijbels leerhuis door dr. Heine Siebrand U kunt zich aanmelden voor het bijbels leerhuis! Het gaat om maandelijkse bijeenkomsten. Ontspannend, onderhoudend en informatief. Met spannende links naar de moderne literatuur. Elke bijeenkomst staat een Bijbeltekst centraal die wordt toegelicht en onderzocht om vervolgens aan de hand van de introductie met elkaar een.. Lees verder

Gesprekken in het bijbels leerhuis door dr. Heine Siebrand

Tuinzaal van de Remonstrantse Kerk

Gesprekken in het bijbels leerhuis door dr. Heine Siebrand U kunt zich aanmelden voor het bijbels leerhuis! Het gaat om maandelijkse bijeenkomsten. Ontspannend, onderhoudend en informatief. Met spannende links naar de moderne literatuur. Elke bijeenkomst staat een Bijbeltekst centraal die wordt toegelicht en onderzocht om vervolgens aan de hand van de introductie met elkaar een.. Lees verder

Gesprekken in het bijbels leerhuis door dr. Heine Siebrand

Tuinzaal van de Remonstrantse Kerk

Gesprekken in het bijbels leerhuis door dr. Heine Siebrand U kunt zich aanmelden voor het bijbels leerhuis! Het gaat om maandelijkse bijeenkomsten. Ontspannend, onderhoudend en informatief. Met spannende links naar de moderne literatuur. Elke bijeenkomst staat een Bijbeltekst centraal die wordt toegelicht en onderzocht om vervolgens aan de hand van de introductie met elkaar een.. Lees verder

Gesprekken in het bijbels leerhuis door dr. Heine Siebrand

Tuinzaal van de Remonstrantse Kerk

Gesprekken in het bijbels leerhuis door dr. Heine Siebrand U kunt zich aanmelden voor het bijbels leerhuis! Het gaat om maandelijkse bijeenkomsten. Ontspannend, onderhoudend en informatief. Met spannende links naar de moderne literatuur. Elke bijeenkomst staat een Bijbeltekst centraal die wordt toegelicht en onderzocht om vervolgens aan de hand van de introductie met elkaar een.. Lees verder

‘De oogst ruist in de wind’ – over de spiritualiteit van de psalmen

Tuinzaal van de Remonstrantse Kerk

We zingen ze alleen nog bij hoge uitzondering, de berijmde psalmen in het Liedboek. De woorden sluiten veelal niet meer aan bij onze geloofsopvattingen. Het Bijbelboek Psalmen heeft echter talloos velen geïnspireerd om eigen vertalingen of bewerkingen te maken. Om maar een paar auteurs te noemen: Ida Gerhardt met Marie van der Zeyde (‘een vertaling.. Lees verder

Drieluik Remonstrantica 3/3

Kerkenraadskamer Remonstrantse Kerk

In hun vierhonderdjarig bestaan hebben de remonstranten in hun geloofs- en gedachtengoed het kernbeginsel van vrijheid en verdraagzaamheid gekoesterd. Op veel punten hebben remonstranten zich in de loop der tijden aangepast aan ontwikkelingen in wetenschap en cultuur. Wat zijn eigenlijk kenmerkende aspecten van het remonstrants geloven, denken en doen? In drie avonden van 20.15 uur.. Lees verder

Drieluik Remonstrantica 2/3

Kerkenraadskamer Remonstrantse Kerk

In hun vierhonderdjarig bestaan hebben de remonstranten in hun geloofs- en gedachtengoed het kernbeginsel van vrijheid en verdraagzaamheid gekoesterd. Op veel punten hebben remonstranten zich in de loop der tijden aangepast aan ontwikkelingen in wetenschap en cultuur. Wat zijn eigenlijk kenmerkende aspecten van het remonstrants geloven, denken en doen? In drie avonden van 20.15 uur.. Lees verder

Drieluik Remonstrantica 1/3

Kerkenraadskamer Remonstrantse Kerk

In hun vierhonderdjarig bestaan hebben de remonstranten in hun geloofs- en gedachtengoed het kernbeginsel van vrijheid en verdraagzaamheid gekoesterd. Op veel punten hebben remonstranten zich in de loop der tijden aangepast aan ontwikkelingen in wetenschap en cultuur. Wat zijn eigenlijk kenmerkende aspecten van het remonstrants geloven, denken en doen? In drie avonden van 20.15 uur.. Lees verder

Wonderlijke verhalen tussen Pasen en Pinksteren 3/3

Majellakapel, Iepenlaan 26

In onze samenwerking met Doopsgezinden, Vrijzinnigen en de Vrijzinnige Huiskamergemeente in de Gooise Meren gaan we ook in 2019 weer ‘In gesprek rond de Bijbel’. Zowel in het voorjaar als in het najaar organiseren we samen steeds drie bijeenkomsten, die plaatsvinden op wisselende locaties van onze geloofsgemeenschappen. De voorjaarsreeks gesprekken gaat over de wonderlijke verhalen.. Lees verder

Wonderlijke verhalen tussen Pasen en Pinksteren 2/3

Tuinzaal Remonstrantse Kerk

In onze samenwerking met Doopsgezinden, Vrijzinnigen en de Vrijzinnige Huiskamergemeente in de Gooise Meren gaan we ook in 2019 weer ‘In gesprek rond de Bijbel’. Zowel in het voorjaar als in het najaar organiseren we samen steeds drie bijeenkomsten, die plaatsvinden op wisselende locaties van onze geloofsgemeenschappen. De voorjaarsreeks gesprekken gaat over de wonderlijke verhalen.. Lees verder

Wonderlijke verhalen tussen Pasen en Pinksteren 1/3

Doopsgezinde Kerk, Wladimirlaan 10, Bussum

In onze samenwerking met Doopsgezinden, Vrijzinnigen en de Vrijzinnige Huiskamergemeente in de Gooise Meren gaan we ook in 2019 weer ‘In gesprek rond de Bijbel’. Zowel in het voorjaar als in het najaar organiseren we samen steeds drie bijeenkomsten, die plaatsvinden op wisselende locaties van onze geloofsgemeenschappen. De voorjaarsreeks gesprekken gaat over de wonderlijke verhalen.. Lees verder

De Vrijzinnige Lezing

Geertekerk Utrecht

Op vrijdag 15 maart 2019 verzorgt de vooraanstaande Britse theoloog Theo Hobson De Vrijzinnige Lezing, om 20.00 uur in de Geertekerk in Utrecht. Zijn lezing draagt de titel: Kan liberaal christendom gereanimeerd worden? In deze lezing zal Theo Hobson een overzicht geven over zijn carrière. Hij bespreekt de religieuze invloeden die hij onderging, zijn overgang.. Lees verder

Remonstranten en de Dordtse Synode: God in de Lage Landen

TV NPO2

Op deze dag zendt de EO het tweede en laatste deel uit van de nieuwe documentaire onder de titel ‘God in de Lage Landen’. In deze uitzending gaat het om de theologische vraag of de mens een vrije wil heeft en of dit past in de geloofsleer. Het werd een academische strijd tussen Arminianen en.. Lees verder

Remonstranten en de Dordtse Synode: God in de Lage Landen

TV NPO2

Op deze dag zend de EO het eerste deel uit van de nieuwe tweedelige documentaire onder de titel ‘God in de Lage Landen’. In deze uitzending gaat het om de theologische vraag of de mens een vrije wil heeft en of dit past in de geloofsleer. Het werd een academische strijd tussen Arminianen en Gomaristen.. Lees verder

Carel ter Linden als dichter in literair concert

Remonstrantse Kerk

‘Om een zin’ De titel van een dichtbundel van Carel ter Linden Gedichten ontstaan vanuit belevenissen uit het dagelijks leven, sprekend van verwondering en de geheimen van dit bestaan. De gedichten verschenen al tien jaar geleden; van daaruit ontwikkelde zich een literair programma. Zinnen, woorden en beelden resoneren in de muziek die pianiste Mirjam Karres.. Lees verder

Koningslezing door Prinses Laurentien van Oranje

Remonstrantse Kerk Bussum

INCLUSIVITEIT: denken vanuit mensen, niet vanuit systemen. Prinses Laurentien van Oranje is onder meer sociaal ondernemer, auteur en (dialoog-)facilitator. Rode draad in al haar werk: inclusieve diversiteit en duurzaamheid. In 2004 richtte ze Stichting Lezen & Schrijven op, om laaggeletterdheid te voorkomen en terug te dringen. In 2009 volgde Missing Chapter Foundation: een stichting die.. Lees verder

Vrijzinnig Bijbellezen : de Evangeliën

Tuinzaal Remonstrantse Kerk

Deze 3e en laatste bijeenkomst in de najaarscyclus ‘Vrijzinnig Bijbellezen‘ met als invalshoek het thema duurzaamheid,nu bezien vanuit de Evangeliën‘ vindt plaats in de Remonstrantse Kerk; begeleider is Annegreet van der Wijk (Doopsgezind) Deze laatste van drie bijeenkomsten staat op zichzelf; het is niet noodzakelijk alle drie de bijeenkomsten te volgen. Aanmelding vooraf is niet.. Lees verder

Vrijzinnig Bijbellezen : de Psalmen

Doopsgezinde Kerk, Waldimirlaan 10, Bussum

Deze 2e bijeenkomst in de najaarscyclus ‘Vrijzinnig Bijbellezen‘ met als invalshoek het thema duurzaamheid, nu bezien vanuit het Bijbelboek Psalmen‘ vindt plaats in de Doopsgezinde Kerk ; begeleider is Peter Korver (Vrijzinnigen Naarden-Bussum) Deze tweede van drie bijeenkomsten staat op zichzelf; het is niet noodzakelijk alle drie de bijeenkomsten te volgen. Aanmelding vooraf is niet.. Lees verder

Vrijzinnig Bijbellezen : Genesis

Majellakapel, Iepenlaan 26, Bussum

Deze 1e bijeenkomst in de najaarscyclus ‘Vrijzinnig Bijbellezen‘ vindt plaats in de Majellakapel met als invalshoek het thema duurzaamheid bezien vanuit het Bijbelboek Genesis‘; begeleider is Alexander Overdiep (Remonstrant) Deze eerste van drie bijeenkomsten staat op zichzelf; het is niet noodzakelijk alle drie de bijeenkomsten te volgen. Aanmelding vooraf is niet nodig, toegang is vrij… Lees verder