Remonstrantse Mannenretraite ‘De waardigheid en de rechten van de mens’

Hoorneboeg

Onder leiding van Johan Goud en Foeke Knoppers zal weer een driedaagse retraite bijeenkomst plaatsvinden voor mannen (heren waarschijnlijk) Het thema is: De waardigheid en de rechten van de mens – het is een gedachte (of is het een ideaal, een geloof?) waarop we ons vaak beroepen. Onder vrijzinnige gelovigen heeft hij altijd een centrale.. Lees verder

‘De oogst ruist in de wind’ – over de spiritualiteit van de psalmen

Tuinzaal van de Remonstrantse Kerk

We zingen ze alleen nog bij hoge uitzondering, de berijmde psalmen in het Liedboek. De woorden sluiten veelal niet meer aan bij onze geloofsopvattingen. Het Bijbelboek Psalmen heeft echter talloos velen geïnspireerd om eigen vertalingen of bewerkingen te maken. Om maar een paar auteurs te noemen: Ida Gerhardt met Marie van der Zeyde (‘een vertaling.. Lees verder

Goethe centraal in de zomercursus filosofie 3/3

Koffiekamer Majellakapel, Iepenlaan 26, Bussum

Wie is Johann Wolfgang von Goethe? Is Goethe het genie waar hij voor door gaat, de laatste homo universales, de gedreven amateurwetenschapper, de hard werkende minister, de Sturm und Drang voorvechter, de inspirerende theaterintendant, de boezemvriend van Schiller, een rokkenjager? Of is hij bovenal de Duitse dichtervorst, die soms ook een romanticus was, die hij.. Lees verder

Goethe centraal in de zomercursus filosofie 2/3

Tuinzaal Remonstrantse Kerk

Wie is Johann Wolfgang von Goethe? Is Goethe het genie waar hij voor door gaat, de laatste homo universales, de gedreven amateurwetenschapper, de hard werkende minister, de Sturm und Drang voorvechter, de inspirerende theaterintendant, de boezemvriend van Schiller, een rokkenjager? Of is hij bovenal de Duitse dichtervorst, die soms ook een romanticus was, die hij.. Lees verder

Goethe centraal in de zomercursus filosofie 1/3

Tuinzaal Remonstrantse Kerk

Wie is Johann Wolfgang von Goethe? Is Goethe het genie waar hij voor door gaat, de laatste homo universales, de gedreven amateurwetenschapper, de hard werkende minister, de Sturm und Drang voorvechter, de inspirerende theaterintendant, de boezemvriend van Schiller, een rokkenjager? Of is hij bovenal de Duitse dichtervorst, die soms ook een romanticus was, die hij.. Lees verder

Drieluik Remonstrantica 3/3

Kerkenraadskamer Remonstrantse Kerk

In hun vierhonderdjarig bestaan hebben de remonstranten in hun geloofs- en gedachtengoed het kernbeginsel van vrijheid en verdraagzaamheid gekoesterd. Op veel punten hebben remonstranten zich in de loop der tijden aangepast aan ontwikkelingen in wetenschap en cultuur. Wat zijn eigenlijk kenmerkende aspecten van het remonstrants geloven, denken en doen? In drie avonden van 20.15 uur.. Lees verder

Drieluik Remonstrantica 2/3

Kerkenraadskamer Remonstrantse Kerk

In hun vierhonderdjarig bestaan hebben de remonstranten in hun geloofs- en gedachtengoed het kernbeginsel van vrijheid en verdraagzaamheid gekoesterd. Op veel punten hebben remonstranten zich in de loop der tijden aangepast aan ontwikkelingen in wetenschap en cultuur. Wat zijn eigenlijk kenmerkende aspecten van het remonstrants geloven, denken en doen? In drie avonden van 20.15 uur.. Lees verder

Drieluik Remonstrantica 1/3

Kerkenraadskamer Remonstrantse Kerk

In hun vierhonderdjarig bestaan hebben de remonstranten in hun geloofs- en gedachtengoed het kernbeginsel van vrijheid en verdraagzaamheid gekoesterd. Op veel punten hebben remonstranten zich in de loop der tijden aangepast aan ontwikkelingen in wetenschap en cultuur. Wat zijn eigenlijk kenmerkende aspecten van het remonstrants geloven, denken en doen? In drie avonden van 20.15 uur.. Lees verder

Gelijk en ongelijk in de gelijkenissen 3/3 met Friso Boogerd

Majellakapel, Iepenlaan 26

In onze samenwerking met Doopsgezinden, Vrijzinnigen en de Vrijzinnige Huiskamergemeente in de Gooise Meren zijn we ook in 2019 weer ‘In gesprek rond de Bijbel’. In het najaar organiseren we samen drie bijeenkomsten, die plaatsvinden op wisselende locaties van onze geloofsgemeenschappen. Deze najaarsreeks gesprekken gaat over gelijk en ongelijk in de gelijkenissen. Het gaat deze.. Lees verder

Gelijk en ongelijk in de gelijkenissen 2/3

Tuinzaal Remonstrantse Kerk

In onze samenwerking met Doopsgezinden, Vrijzinnigen en de Vrijzinnige Huiskamergemeente in de Gooise Meren zijn we ook in 2019 weer ‘In gesprek rond de Bijbel’. In het najaar organiseren we samen drie bijeenkomsten, die plaatsvinden op wisselende locaties van onze geloofsgemeenschappen. Deze najaarsreeks gesprekken gaat over gelijk en ongelijk in de gelijkenissen. De onderwerp- en.. Lees verder

Gelijk en ongelijk in de gelijkenissen 1/3

Doopsgezinde Kerk, Wladimirlaan 10, Bussum

In onze samenwerking met Doopsgezinden, Vrijzinnigen en de Vrijzinnige Huiskamergemeente in de Gooise Meren zijn we ook in 2019 weer ‘In gesprek rond de Bijbel’. In het najaar organiseren we samen drie bijeenkomsten, die plaatsvinden op wisselende locaties van onze geloofsgemeenschappen. Deze najaarsreeks gesprekken gaat over gelijk en ongelijk in de gelijkenissen. De onderwerp- en.. Lees verder

Wonderlijke verhalen tussen Pasen en Pinksteren 3/3

Majellakapel, Iepenlaan 26

In onze samenwerking met Doopsgezinden, Vrijzinnigen en de Vrijzinnige Huiskamergemeente in de Gooise Meren gaan we ook in 2019 weer ‘In gesprek rond de Bijbel’. Zowel in het voorjaar als in het najaar organiseren we samen steeds drie bijeenkomsten, die plaatsvinden op wisselende locaties van onze geloofsgemeenschappen. De voorjaarsreeks gesprekken gaat over de wonderlijke verhalen.. Lees verder

Wonderlijke verhalen tussen Pasen en Pinksteren 2/3

Tuinzaal Remonstrantse Kerk

In onze samenwerking met Doopsgezinden, Vrijzinnigen en de Vrijzinnige Huiskamergemeente in de Gooise Meren gaan we ook in 2019 weer ‘In gesprek rond de Bijbel’. Zowel in het voorjaar als in het najaar organiseren we samen steeds drie bijeenkomsten, die plaatsvinden op wisselende locaties van onze geloofsgemeenschappen. De voorjaarsreeks gesprekken gaat over de wonderlijke verhalen.. Lees verder

Wonderlijke verhalen tussen Pasen en Pinksteren 1/3

Doopsgezinde Kerk, Wladimirlaan 10, Bussum

In onze samenwerking met Doopsgezinden, Vrijzinnigen en de Vrijzinnige Huiskamergemeente in de Gooise Meren gaan we ook in 2019 weer ‘In gesprek rond de Bijbel’. Zowel in het voorjaar als in het najaar organiseren we samen steeds drie bijeenkomsten, die plaatsvinden op wisselende locaties van onze geloofsgemeenschappen. De voorjaarsreeks gesprekken gaat over de wonderlijke verhalen.. Lees verder

De Vrijzinnige Lezing

Geertekerk Utrecht

Op vrijdag 15 maart 2019 verzorgt de vooraanstaande Britse theoloog Theo Hobson De Vrijzinnige Lezing, om 20.00 uur in de Geertekerk in Utrecht. Zijn lezing draagt de titel: Kan liberaal christendom gereanimeerd worden? In deze lezing zal Theo Hobson een overzicht geven over zijn carrière. Hij bespreekt de religieuze invloeden die hij onderging, zijn overgang.. Lees verder

Remonstranten en de Dordtse Synode: God in de Lage Landen

TV NPO2

Op deze dag zendt de EO het tweede en laatste deel uit van de nieuwe documentaire onder de titel ‘God in de Lage Landen’. In deze uitzending gaat het om de theologische vraag of de mens een vrije wil heeft en of dit past in de geloofsleer. Het werd een academische strijd tussen Arminianen en.. Lees verder

Remonstranten en de Dordtse Synode: God in de Lage Landen

TV NPO2

Op deze dag zend de EO het eerste deel uit van de nieuwe tweedelige documentaire onder de titel ‘God in de Lage Landen’. In deze uitzending gaat het om de theologische vraag of de mens een vrije wil heeft en of dit past in de geloofsleer. Het werd een academische strijd tussen Arminianen en Gomaristen.. Lees verder

Carel ter Linden als dichter in literair concert

Remonstrantse Kerk

‘Om een zin’ De titel van een dichtbundel van Carel ter Linden Gedichten ontstaan vanuit belevenissen uit het dagelijks leven, sprekend van verwondering en de geheimen van dit bestaan. De gedichten verschenen al tien jaar geleden; van daaruit ontwikkelde zich een literair programma. Zinnen, woorden en beelden resoneren in de muziek die pianiste Mirjam Karres.. Lees verder

Koningslezing door Prinses Laurentien van Oranje

Remonstrantse Kerk Bussum

INCLUSIVITEIT: denken vanuit mensen, niet vanuit systemen. Prinses Laurentien van Oranje is onder meer sociaal ondernemer, auteur en (dialoog-)facilitator. Rode draad in al haar werk: inclusieve diversiteit en duurzaamheid. In 2004 richtte ze Stichting Lezen & Schrijven op, om laaggeletterdheid te voorkomen en terug te dringen. In 2009 volgde Missing Chapter Foundation: een stichting die.. Lees verder

Vrijzinnig Bijbellezen : de Evangeliën

Tuinzaal Remonstrantse Kerk

Deze 3e en laatste bijeenkomst in de najaarscyclus ‘Vrijzinnig Bijbellezen‘ met als invalshoek het thema duurzaamheid,nu bezien vanuit de Evangeliën‘ vindt plaats in de Remonstrantse Kerk; begeleider is Annegreet van der Wijk (Doopsgezind) Deze laatste van drie bijeenkomsten staat op zichzelf; het is niet noodzakelijk alle drie de bijeenkomsten te volgen. Aanmelding vooraf is niet.. Lees verder

Vrijzinnig Bijbellezen : de Psalmen

Doopsgezinde Kerk, Waldimirlaan 10, Bussum

Deze 2e bijeenkomst in de najaarscyclus ‘Vrijzinnig Bijbellezen‘ met als invalshoek het thema duurzaamheid, nu bezien vanuit het Bijbelboek Psalmen‘ vindt plaats in de Doopsgezinde Kerk ; begeleider is Peter Korver (Vrijzinnigen Naarden-Bussum) Deze tweede van drie bijeenkomsten staat op zichzelf; het is niet noodzakelijk alle drie de bijeenkomsten te volgen. Aanmelding vooraf is niet.. Lees verder

Vrijzinnig Bijbellezen : Genesis

Majellakapel, Iepenlaan 26, Bussum

Deze 1e bijeenkomst in de najaarscyclus ‘Vrijzinnig Bijbellezen‘ vindt plaats in de Majellakapel met als invalshoek het thema duurzaamheid bezien vanuit het Bijbelboek Genesis‘; begeleider is Alexander Overdiep (Remonstrant) Deze eerste van drie bijeenkomsten staat op zichzelf; het is niet noodzakelijk alle drie de bijeenkomsten te volgen. Aanmelding vooraf is niet nodig, toegang is vrij… Lees verder