25 december 2019

‘Oud & Nieuw: Blij zijn met elke dag’ door Friso Boogerd

Oud & Nieuw: Blij zijn met elke dag

Meer nog dan de laatste zondag van het kerkelijk jaar, waarop wij in de dienst onze overleden dierbaren herdenken, is Oud & Nieuw voor velen aanleiding om stil te staan bij “het verglijden van de tijd”, om het mooi ouderwets te zeggen. Tegen het jaareinde worden we overvoerd met jaaroverzichten, hit- en andere lijstjes, die het op zijn eind lopende jaar nog één maal reliëf geven. Vooral ouderen zullen goede herinneringen bewaren aan de vroeger gangbare oudejaarsdiensten waarin nagenoeg standaard een wat droefgeestig lied van Rhijnvis Feith werd gezongen:

“Uren, dagen, maanden, jaren, vliegen als een schaduw heen.

Ach! wij vinden, waar wij staren, niets bestendigs hier beneên!”. 

Je telt de dagen, en op Oudejaarsavond de minuten, die ons nog resten van het oude jaar. Zoals we bij hoog- en laagtijdagen in ons leven de dagen tellen: nog zoveel dagen voor je huwelijk, nog  zoveel dagen tot de dag dat je ”uitgerekend” bent of dat je jarig bent. Zoveel dagen voor een operatie of na het overlijden van een geliefde. En tegen het eind van je leven kan je weten of voelen dat je dagen geteld zijn.

Je-dagen-tellen heeft Bijbels gesproken een doel. In een eeuwenoud gebed dat het Joodse volk aan de wereld gaf staat het: Leer ons zo onze dagen te tellen dat wij een wijs hart bekomen. De psalmdichter – Mozes, zegt het volksgeloof – weet dat er goede en kwade dagen zijn in een mensenleven. Zijn gebed is zowel een loflied als een klaagzang. Maar in al die ups en downs wenst hij zich een wijs hart.

En met wijsheid bedoelt de Bijbel iets wat heel diep gaat. Wijsheid is in de Bijbel geen vrucht van denkarbeid, de bidder van psalm 90 vraagt dan ook niet om een wijs verstand. Wijsheid in de Bijbel wordt niet verworven in een voortdurend knarsen van je hersenen maar in een voortdurende omgang met God. En dat is vooral een kwestie van het hart. Je bent, in dit opzicht, dan ook meer gebaat bij lef (Hebreeuws voor hart) dan bij een superieur intellect.

Je kwade dagen tellen in het licht van de Eeuwige (omdat duizend jaar voor God is als de dag van gisteren) kan je helpen om die dagen uiteindelijk, met vallen en  opstaan, te relativeren en je kwetsbaarheid in perspectief te zien.

De goede dagen kunnen dubbel gaan tellen als ze bewuster worden beleefd. Tel uit je winst!

De Bijbel in Gewone Taal verwoordt het simpelweg als volgt: Leer ons blij te zijn met elke dag, zodat we wijze mensen worden.

Gerelateerd