Bijbelleeskring

Oriëntatiekring

Wilt u meer weten over Remonstranten in het algemeen en deze Gemeente in het bijzonder?
Wilt u het hebben over Remonstrantse spiritualiteit en de vraag of u zich bij Remonstranten thuis kunt gaan voelen?
Overweegt u vriend of lid te worden? Meldt uw belangstelling bij de secretaris en we kijken of er een groepje is samen te stellen.

Geestelijk Testament

woensdagochtend 21 en 28 januari, 4 en 11 februari, 10-12 uur, Remonstrantse kerk

Wanneer we denken aan de tijd dat we er niet meer zijn kunnen we van te voren onze materiële erfenis regelen en vast leggen bij een notaris. Dat we ook een geestelijke erfenis door geven (sowieso!) is minder vanzelfsprekend. Tijdens ons leven hopen we dat we aan de volgende generatie duidelijk maken / maakten wat we belangrijk vinden in ons leven. Meestal gebeurt dat onbewust, door wat we doen en laten. Soms hebben we het erover, soms willen we er wat over vertellen maar weten we niet goed hoe. En straks, ooit, kan het niet meer worden gezegd.

In vier bijeenkomsten wordt u begeleid bij het ontdekken  van uw geestelijk testament. In een groep van maximaal tien personen geven we elkaar gelegenheid ons levensverhaal te vertellen. Welke gebeurtenissen zijn daarin essentieel, uit welke religieuze of spirituele bronnen putte u, welke liederen en teksten horen daarbij, welke waarden, welke voorwerpen, welke foto’s? Wat wilt u daarvan doorgeven (voor of na uw overlijden) aan uw (pleeg)-kinderen /neefjes, nichtjes? En waarom, waartoe?

Deelnemers moeten goed kunnen luisteren naar de anderen, geheim kunnen houden wat in de groep besproken is, plezier hebben in werkvormen uit het vormingswerk. U hoeft niet te kunnen schrijven, als u liever een collage maakt of een plakboek is dat net zo prima. Het boek Het verhaal dat je nalaat – over leven en schrijven, zingeven en doorgeven biedt inspiratie voor deze cursus.

De Goddeeltjes

Na de zondagse dienst bij een lichte lunch worden de zes deeltjes besproken o.l.v. ds. De Vries.
U kunt zich per keer aansluiten:  12.15 – 14.00 u, in de Tuinzaal.

zondagmiddagen
22 februari – Mens;
8 maart – Geest;
26 april – Jezus;
17 mei – God;
7 juni – Kerk;
28 juni – Toekomst.

Wat sprak u aan, inspireerde uw eigen gedachten, wat juist niet? En de remonstrantse geloofsbelijdenis uit 2006: hoe verstaan we die tegen de achtergrond van de boekjes? Wordt u er wijzer van?

Anselm Grün Levenskunst

o.l.v. de predikanten van de Doopsgezinde gemeente, de Remonstrantse gemeente en de Vrijzinnigen Nederland (NPB)

5 en 19 feb en 5 maart 2015, 20-22 u,
in de Doopsgezinde kerk, Wladimirlaan 10, Bussum

Opgave per mail: g.a.devries@planet.nl

De auteur, Anselm Grün, is een Benedictijner monnik uit Duitsland met een groot lezerspubliek.
Hij wordt een ‘spirituele leider´ van deze tijd genoemd.
Aan dit boek geeft hij een uitspraak van de grote bijbels-Humanist Desiderius Erasmus mee:

De kern van het geluk: degene willen zijn die je bent.”

Met andere woorden:

Ik ben die ik ben, die God zo gevormd en gemodelleerd heeft, geborgen in zijn liefde, onvoorwaardelijk aanvaard. Dan is er vrede in mij. Dan is alles goed.”

Doel van de gespreksgroep is:
via vertrouwelijke gesprekken komen tot meer zelfkennis die ook Godskennis is / kan zijn.

Levenskunst

Iedere derde maandagochtend van de maand,
10.30-12.30 u, in de Tuinzaal
bespreken we een hoofdstuk uit “Levenskunst’ van prof. dr. L.J. van Holk, remonstrants theoloog (1893-1982), hoogleraar Wijsbegeerte en Ethiek in Leiden.

Het is een gedateerd boekje, uit 1949. “Wat moet mijn moderne dominee met dit boekje” vroeg een deelneemster verbaasd. Inderdaad: we ploeteren  ons door de fraaie zinnen heen, verwonderen ons over het standsdenken van deze representant van de toenmalige chic, en over de naoorlogse moraal. En dat geeft veel te lachen maar toch ook te denken over ons leven van nu.
“Levenskunst is de vaardigheid, waarin kracht, wijsheid, en deugd smaakvol zijn gemengd, die de mens in staat stelt zijn bestemming te verwezenlijken.”

Bij een rondje over onze eigen talenten voor levenskunst noemden we o.a.
Trouw; Gezellig omgaan met kinderen; Makkelijk bewegen in verschillende omstandigheden; Alles meteen vertalen naar de praktijk; Humor – mensen een beetje op stang jagen; Associëren; Van iets ouds weer iets bruikbaars maken; Opmerken van details; Zorgen; Luisteren; Organiseren; Logisch determineren/systematiseren; Volharden

Bijbelleeskring

Iedere eerste maandagavond van de maand, bij voldoende belangstelling. Dit jaar niet.