Diaconie

Diaconie

…..voor de inzet van de gemeente ver weg en dicht bij.

ACTIVITEITEN

Collectes:

Diaconale speerpunten

Voor diaconale speerpunten, collectedoelen, wordt minimaal 6 x per jaar gecollecteerd.
Het zijn speciale doelen die de diaconie een bijzonder warm hart toedragen.

Voor het jaar 2019 betreft dat de volgende speerpunten:

Het internationaal speerpunt is de Stichting Dialoog . http://www.stichtingdialoog.com

Reeds 19 jaar geleden hebben twee toegewijde Bussumse inwoners (  Maricica Mobach met haar man)  deze stichting opgericht.

De reden hiervan was dat  steeds meer Roemeense gezinnen onder het bestaansminimum leefden en belangrijke sociale voorzieningen ontbreken of niet toereikend zijn zonder enig uitzicht op verbetering van de leefsituatie:

De stichting heeft diverse projecten; 

Bouwproject. Dit project ondersteunt bij het renoveren en bouwen van huisjes. Een maal per jaar maakt de stichting een rondje door de sloppenwijken om te kijken waar hulp nodig is bij het afbouwen van een kamer of huisje. Veel jonge mensen zetten op het terrein van hun ouders een hutje erbij en leven er met hun kinderen onder erbarmelijke omstandigheden.  De stichting doneert aan deze mensen materialen die men moet gebruiken om de huizen af te bouwen. U moet denken aan dakbedekking , stenen, hout  cement. Alles gekocht bij de lokale bouwmarkt, wat de Roemeense economie ook weer stimuleert.

Het krijgen van die materialen is niet vrijblijvend. Later in het jaar wordt gecontroleerd of men de materialen daadwerkelijk heeft gebruikt voor het verbeteren van de huizen. Een prachtig project waar uw bijdrage zeer zinvol besteed wordt

Onderwijsproject. Dit project beoogt de schoolgaande kinderen te voorzien van een schooltas met materiaal. Want    een kind zonder onderwijs is een kind zonder kansen in deze wereld. . Het gaat om kinderen tussen de 4 en 19 jaar. Dialoog zorgt dat de kinderen aan het begin van het schooljaar de meest noodzakelijke schoolspullen hebben in een rugzakje. Alles gekocht bij lokale winkels.

Er wordt samengewerkt met de sociale dienst die de adressen aanlevert van de gezinnen die onder het bestaansminimum leven zodat men zeker weet dat de hulp daar terecht komt waar het nodig is.  De inhoud van de tas is samengesteld met overleg van de school. De kosten van een rugzakje kost rond de €20 per kind.

 

Voedselpakketten rond de kerst

De stichting koopt voor diegene die geen geld heeft voor een kerstmaaltijd een voedselpakket.

De stichting weet iom de sociale dienst welke gezinnen in aanmerking komt voor een pakket. Plaatstelijk worden de producten in gekocht. Een voedselpakket is €20.

We streven ernaar om ook dit jaar weer voor 30 gezinnen een voedselpakket te kunnen bekostigen.

 

Het regionale speerpunt is het Interkerkelijk Diaconaal Fonds (IDF)
Het fonds steunt niet-kerkelijk gebonden mensen, die in acute financiële problemen terecht zijn gekomen binnen de gemeenten Naarden en Bussum. De hulp vindt meestal plaats door het doneren van kleinere bedragen.

Het lokale speerpunt is Viore in Hilversum. www.viore.org
Viore is een inloop-, informatie- en activiteitencentrum voor mensen die leven met de gevolgen van kanker. Dat wil zeggen voor mensen die kanker hebben (gehad), voor hun naasten en voor nabestaanden.

Naast de collecten voor de ‘speerpunten’, zijn er ook andere diaconale doelen waarvoor met enige regelmaat wordt gecollecteerd.
Zo’n doel is bijvoorbeeld de Stichting Bootvluchteling , www.kinderfondsmamas.nl en de Voedselbank Naarden-Bussum-Hilversumse Meent,    een activiteit waar veel leden en vrienden van onze gemeente vanaf de start nauw bij zijn betrokken en soms wekelijks hun inzet leveren.

.

Andere activiteiten

De Diaconie van de Remonstrantse Gemeente Naarden-Bussum biedt – naast het inzamelen van geld voor goede doelen – ook activiteiten aan voor leden en vrienden van de Gemeente.

 

Zomeruitje

In augustus organiseren we  het jaarlijkse zomeruitje. Naast de ouderen van de gemeente zijn hun ‘schakels’ ook van harte welkom

 

Kerstdiner
Op 15 december 2019  vindt een Diaconaal Kerstdiner plaats.

        

Opgeven voor de activiteiten via Everdien Gardner

De Diaconie is te bereiken via:

  • Voorzitter: Mevr. E.J.A. Gardner – van der Wiel, telefoon 035-694 1204, Lisztlaan 5, 1411 HP Naarden
  • Lid: Mevr. C. Peijster – Röell
  • Lid: Mevr. E.J Dijckmeester – Coenraad
  • Penningmeester: mevr. R. Renooij
  • Namens de Kerkenraad: De heer A. Verdam