Diaconie

…..voor de inzet van de gemeente in de ‘wereld’

Diaconale speerpunten

Voor diaconale speerpunten, collectedoelen, wordt minimaal 6 x per jaar gecollecteerd.
Het zijn speciale doelen die de diaconie een bijzonder warm hart toedragen.

Voor het jaar 2017 betreft dat de volgende speerpunten:

Het internationaal speerpunt is de Stichting Mesics.
Het doel van dit project is om complete dorpen te voorzien van de kennis en de middelen om hun huishoudens te moderniseren en te verlichten met behulp van duurzame en goedkope zonne-energie. Op die manier wordt de kwaliteit van het leven verbetert, brandgevaarlijke situaties voorkomen en wordt een milieubedreigend probleem opgelost. Kinderen kunnen hun huiswerk maken in een verlicht huis, de bevolking kan hun, in Afrika zo onmisbare, mobiele telefoons opladen en er kan zelfs toegang verkregen worden tot radio en televisie. Zonne-energie levert de sleutel voor de Afrikaanse toekomst.
Lees meer

Het regionale speerpunt is het Interkerkelijk Diaconaal Fonds (IDF)
Het fonds steunt niet-kerkelijk gebonden mensen, die in acute financiële problemen terecht zijn gekomen binnen de gemeenten Naarden en Bussum. De hulp vindt meestal plaats door het doneren van kleinere bedragen.

Het lokale speerpunt is Viore in Hilversum.
Viore is een inloop-, informatie- en activiteitencentrum voor mensen die leven met de gevolgen van kanker. Dat wil zeggen voor mensen die kanker hebben (gehad), voor hun naasten en voor nabestaanden.

Naast de collecten voor de ‘speerpunten’, zijn er ook andere diaconale doelen waarvoor met enige regelmaat wordt gecollecteerd.
Zo’n doel is bijvoorbeeld de Stichting Bootvluchteling en de Voedselbank Naarden-Bussum-Hilversumse Meent, een activiteit waar veel leden en vrienden van onze gemeente vanaf de start nauw bij zijn betrokken en soms wekelijks hun inzet leveren.

In 2017 is de diaconie voornemens om in samenwerking met gemeenteleden zich tevens in te zetten voor vluchtelingen in de regio.

Activiteiten

De Diaconie van de Remonstrantse Gemeente Naarden-Bussum biedt – naast het inzamelen van geld voor goede doelen – ook activiteiten aan voor leden en vrienden van de Gemeente.

Een andere activiteit vanuit de Diaconie is de ‘Eritrese Vrouwensoos

Zomeruitje

In de zomer, als met name ouderen niet met vakantie zijn en hun familieleden wèl, wordt een regionale excursie georganiseerd.
Ook in 2017 heeft dit weer plaatsgevonden; zie enkele foto’s hiervan.

Kerstdiner
In de decembermaand vindt een Diaconaal Kerstdiner plaats.

        

Opgeven voor de activiteiten via Everdien Gardner

De Diaconie is te bereiken via:

  • Voorzitter: Mevr. E.J.A. Gardner – van der Wiel, telefoon 035-694 1204, Lisztlaan 5, 1411 HP Naarden
  • Lid: Mevr. C. Peijster – Röell
  • Lid: Mevr. A. de Ronde
  • Penningmeester: De heer D.P.C. Ochtman
  • Namens de Kerkenraad: De heer A. Verdam