Kringen

Veel leden en vrienden van de kerk (en van daarbuiten) zien elkaar niet alleen rond de kerkdiensten.

Met grote regelmaat treffen zij elkaar ook in allerlei kringen.

Dat zijn kleine gezelschappen die meestal op regelmatige basis bij elkaar komen, meestal rond een thema.

Soms heeft het een ‘serieus’ en ‘studieus’ karakter; in andere kringen gaat het vooral om het informeel onderling contact.

En zo’n thema hoeft niet persé te maken hebben met geloof; in de praktijk gaat het eigenlijk wel steeds om iets dat verbonden kan worden met levensbeschouwing.

In sommige kringen speelt de predikant een rol; in andere weer niet.

Onze gemeente kent op deze manier:

De meeste kringen komen maandelijks bijeen

In principe staat elke kring open voor elke geïnteresseerde.

Bij sommige kringen is door de programmatische aanpak tussentijdse aanvang van de deelname niet handig.