Organisatie

Voor de ontwikkeling en uitvoering van tal van taken voor en van de Remonstrantse Gemeente Naarden-Bussum is een zeer gangbare organisatie in gebruik.
De bestuurlijke en uitvoerende taken en organisatie zijn verdeeld over de gebruikelijke ‘burgerlijk-bestuurlijke’ aspecten en daarnaast over de ‘religieus-levensbeschouwelijke’ aspecten.

Alle ontwikkelingen en werkzaamheden moeten passen binnen het raamwerk dat o.a. is vastgelegd in:

Het hoogste gezag ligt bij de Algemene Ledenvergadering, die tenminste éénmaal per jaar bijeenkomt; meestal eind maart.

De Kerkenraad is het bestuur dat zich bezig houdt met ontwikkeling van beleid, uitvoering van de burgerlijk-bestuurlijke taken en verantwoording aflegt aan de Algemene Ledenvergadering.
De Kerkenraad wordt daarbij o.a. ondersteund door:

  • de Programmacommissie;
  • de Communicatiecommissie en Nieuwsbriefredactie;
  • ‘hulpen’ op gebied van gebouwbeheer en techniek;
  • verhuur van het kerkgebouw.

De predikant ontwikkelt, binnen de kaders die de Algemene Ledenvergadering stelt en de Kerkenraad handhaaft, het religieus-levensbeschouwelijk karakter en verzorgt de uitvoering daarvan in kerkdiensten, in het programma van (openbare) bijeenkomsten, cursussen en ‘kringenwerk’.

De predikant wordt daarbij o.a. ondersteund door:

De Kerkenraad evenals de Predikant zijn zowel betrokken bij landelijke activiteiten van de Remonstrantse Broederschap, als bij samenwerking met andere (vrijzinnige) geloofsgemeenschappen in Gooise Meren en omgeving