Profiel

De Remonstrantse Gemeente Naarden-Bussum is een levendige geloofsgemeenschap, die op een eigentijdse manier vorm geeft aan een traditie van levensbeschouwelijke vrijheid.
Ons profiel?

Dat is niet zo makkelijk te geven. En bovendien is het morgen weer een beetje anders.

Wij, mensen van uiteenlopende achtergrond en leeftijd, vormen deze geloofsgemeenschap door een variëteit aan activiteiten – van lezingen, voordrachten, maaltijden en kerkdiensten – waarin we elkaar steeds ook weer op wisselende momenten en in wisselende samenstellingen zien en spreken.
laat zich niet kennenSoms alleen vrouwen, of alleen mannen, maar heel vaak tegelijkertijd en samen.
Soms alleen als toehoorder, maar op een ander moment als spreker, of als ‘regelaar’; soms als ‘koffiemeisje’ de handen uit de mouwen stekend op een zondagochtend en dan weer als betrokken deelnemer in een kring op zomaar een ochtend of middag door de week.
Soms in een praatclubje van minder dan 10 mensen en dan weer met wel 150 mensen bij een Kerstviering.
Kortom: een gewone kerk, als zovele anderen.

Nou ja, gewoon? Ja en nee.
Nog niet zo lang geleden zei iemand:
Remonstrant zijn is niet zozeer een vorm van geloven, het is meer een levenshouding.”
Waardoor dat komt?
Vast wel omdat we onze traditie koesteren. Niet omdat het traditie is, maar omdat we soms dingen in  tradities herkennen die we nog altijd van belang vinden. En nu met elkaar vertalen naar onze tijd.
En daarbij zijn in onze bijna 400 jaar oude geschiedenis voor ons belangrijke onderwerpen naar voren gekomen èn door de tijden heen van belang gebleven.
Zoals respect en belangstelling voor elkaar, geen pogingen doen tot overtuigen, elkaar ruimte bieden tot ontplooiing en ontwikkeling van een levensbeschouwing, met daarin plaats voor ieders eigen vorm van geloven, met misschien een eigen Godsbeeld, waarover wij bij een ander nooit een oordeel vellen. En we zien de ontwikkeling van onze eigen levensbeschouwing eigenlijk altijd in samenhang met ontwikkelingen op het gebied van cultuur, wetenschap en ook politiek.
Misschien wel daardoor wordt van remonstranten wel eens gezegd: ‘ze zijn beter in het stellen van vragen, dan in het geven van antwoorden’.

Geïnteresseerd?
Kijk via het menu helemaal bovenaan naar wat wij te bieden hebben in onze gemeente; voor senioren of voor kinderen en voor anderen daartussen in. Dat is ons aanbod nu; dat is volgende maand ook weer anders.
Of gebruik het menu-onderdeel ‘Wiki‘ om meer informatie te vinden over de remonstranten landelijk en wat het kenmerkt en voor uw gevoel onderscheidt van andere kerkgenootschappen. Wij kunnen daarover wel van alles vertellen, maar belangrijker is wat u er zelf bij vindt en voelt.
Bovenal: voel u welkom; hier op deze website of bij een activiteit in onze kerk.