Rouwen

Een rouwplechtigheid vereist een heel zorgvuldige voorbereiding,
die noodzakelijkerwijze in een heel kort tijdsbestek moet plaatsvinden.

Een dergelijke plechtigheid kan in de kerk plaatsvinden; als dat gebeurt kan zij de vorm hebben van een kerkdienst, maar noodzakelijk is dat niet.

De Remonstrantse Gemeente wil u, als u voor de opgave gesteld bent zo’n plechtigheid vorm te geven, graag zo goed mogelijk bijstaan en u zoveel mogelijk de zakelijke beslommeringen uit handen nemen.
U kunt te allen tijde contact opnemen met de kerkenraad van onze gemeente.

Het kerkgebouw van de Remonstrantse Gemeente Naarden-Bussum kan ook gehuurd worden voor een rouwplechtigheid waar een andere predikant bij betrokken is dan de eigen predikant van onze gemeente.
Dat is ook mogelijk in het geval u geen lid, vriend of belangstellende van onze gemeente bent.
In dat geval dient u contact op te nemen met mevrouw W.J. Groenewegen, telefoon: 035-691 7055.

Gedenken van overledenen
Aan het eind van het zogenoemde kerkelijk jaar, op de laatste zondag voordat de Adventsperiode begint (dus eind november), gedenken we in de gemeente de leden en vrienden die in het afgelopen jaar gestorven zijn.

Drie jaar achter elkaar (2013-2015) organiseerden we ook een meer algemeen gedenken van overledenen, onder de titel ‘dat je nooit meer’, vernoemd naar het gedicht Lamento van Remco Campert.
Peter van Dorp, lid van onze gemeente had dit gedicht en andere teksten op muziek gezet.
Vocaal ensemble Vieux Temps zong niet alleen de gedichten en teksten, maar ook de namen van de overledenen voor wie dit voorafgaand aan de dienst was aangevraagd: heel ontroerend!
Juist mensen van buiten de gemeente wisten de weg naar deze intieme gedachtenisbijeenkomst te vinden.