RVC

RVC – Remonstrants Vrouwen Contact

Er is een aantal Vrouwenkringen: 

RVC II

De R.V.C. II-kring is ruim 40 jaar geleden ontstaan uit de toenmalige ‘Moederkring’. Deze kring komt iedere maand een middag bijeen, om 14.00 uur, bij één der deelnemers thuis, en bespreekt dan een onderwerp wat in de belangstelling staat. In overleg met de Ouderenkring zullen dit jaar enige gezamenlijke bijeenkomsten plaatsvinden.

Contact: mevrouw E.M. Kooi-Gebhard, telefoon 035-525 1568

RVC III A & B
Deze kring staat open voor vrouwen tussen 60 en 70 plus, die lid of vriend zijn van de gemeente. Hij bestaat uit twee groepen ( A en B), die jaarlijks worden samengesteld. Beide groepen hebben eenmaal per maand een bijeenkomst bij één van de deelneemsters thuis.

Twee keer per jaar is er een gezamenlijke bijeenkomst. De deelneemsters verzorgen zelf de gespreksthema’s.

Contact voor groep A.

Contact voor groep B.

RVC IV
Deze kring is bedoeld voor vrouwen tussen ongeveer 45 en 65 jaar. Per keer is er een onderwerp dat door één van de leden of door een gastspreker wordt ingeleid.

De bijeenkomsten zijn telkens op de laatste maandag van de maand rond etenstijd.