Schakels (contactleden) en Vriendendienst

Schakels zijn leden van onze gemeente die het contact onderhouden met andere leden, die bijvoorbeeld minder mobiel zijn of herstellend van een ziekte of ziekenhuisverblijf.

Deze contactleden worden in onze gemeente traditioneel Schakels genoemd.

De Schakels zijn deels het ‘pastorale voetvolk’ van de gemeente en de predikant.

De Schakelcommissie organiseert en stimuleert het werk van deze contactleden.

De Schakels onderhouden door de jaren heen het contact met leden en vrienden en bevorderen het onderling contact.
Zij kunnen informatie geven over de verschillende activiteiten van de gemeente en brengen soms kerkpost rond.

Vriendendienst

Voor leden en vrienden die daaraan behoefte hebben wordt bezoek bij hen georganiseerd; dat noemen we de Vriendendienst.
Een kring van een aantal leden zorgt dan in wisselende samenstelling voor aandacht door een bezoekje aan huis of in een verzorgignsinstelling.

Jaarlijks wordt door de Remonstranten op landelijk niveau een informatie-, inspiratie-, instructie- en vormingsdag voor Contactleden georganiseerd.

Informatie en afstemming

Bij opname in een ziekenhuis, verzorgings- of verpleeghuis is het prettig als de coördinator van de Schakels daarvan op de hoogte wordt gesteld. De coördinator stemt een en ander af met de predikant.

De taak van de Schakelcommissie omvat verder het organiseren van de Vriendendienst, een vorm van passende steun rond iemand die op tijdelijke zorg is aangewezen.

Coördinatie Schakels:
mevr. Cornelie van Oosten Slingeland, telefoon 06-5765 3842

Coördinatie Vriendendienst:
mevr. Christine Schreuder – Lulofs, telefoon 035-693 7321