Trio-samenwerking

 

De Doopsgezinde gemeente Bussum-Naarden, de Vrijzinnigen Nederland Naarden-Bussum (v/h NPB) en de Remonstrantse Gemeente Naarden-Bussum werken op een aantal momenten en manieren samen.

Kerkdiensten
In de periode van de traditionele zomervakantie organiseren wij gezamenlijk de zondagochtend-kerkdiensten; daarbij rouleert de plaats van de dienst en ook de voorganger. Sinds 2015 neemt ook de Evangelisch-Lutherse Gemeente Het Gooi aan deze samenwerking deel; we duiden deze samenwerkingsdiensten aan als ‘Kwartetdiensten‘.
Datum, tijdstip, plaats en voorganger staan steeds vermeld in de agenda.

Programma-activiteiten
In het seizoen 2016 – 2017 vinden ook weer een aantal programmatische activiteiten in samenwerking en afstemming plaats van en met de hiervoorgenoemde kerken.

Zo is er o.a. een voordrachtenserie onder de titel ‘Recht en Vrede in de Bijbel‘.