Visie en missie

Geloof begint bij jou (of u)

Het begint bij u, want u bent het die ergens door geraakt wordt, aangesproken bent, vertrouwen krijgt in iets of iemand.

En dan?
Wat bij u begint aan geloof en levensoriëntatie kan in gezamenlijkheid met anderen gaan groeien of verrijkt worden.

Hoe?
Door:
gesprekken in allerlei kringen en groepen,
in een meer meditatieve sfeer bij Adempauze,
tijdens maaltijden die geregeld worden gehouden,
via een boekengesprekskring,
in eigentijdse en tegelijkertijd traditionele kerkdiensten,
in een vrouwengroep,
tijdens een lezing,
door samen iets te organiseren, etc.

En natuurlijk ook door allerlei informele contacten, tijdens het tuinieren of afwassen, of in een eetclubje van een aantal leden en vrienden thuis.
Lid of vriend zijn van deze gemeente kan betekenen dat juist het gemeenschapsgevoel het belangrijkste is dat zin geeft.

Anderen vinden het prettiger om meer op zichzelf te blijven, af en toe een lezing of een kerkdienst te bezoeken en meer niet.

Remonstranten-campagne-november-2014-STICKY
Kortom:
al dan niet samen met anderen die u aanvoelen kunt u voor het geloof dat bij u begint en waarvoor u persoonlijk verantwoordelijk bent en blijft in Remonstrantse Gemeente Naarden-Bussum terecht.

Voor oude en nieuwe remonstranten wil deze Gemeente een inspirerende geloofsgemeenschap vormen.
Met elkaar blijven we in beweging.

Zo hebben we het een aantal jaren terug officieel geformuleerd:

Visie
De Remonstrantse Gemeente Naarden-Bussum wil mensen van binnen en buiten de Gemeente, zowel individueel als gemeenschappelijk, uitnodigen en stimuleren om God te ontmoeten en zich verantwoordelijk te weten voor Zijn schepping.

Missie
Kerkdiensten, pastorale zorg, cursussen, gesprekskringen, en sociaal gerichte bijeenkomsten zijn wegen waarlangs de Remonstrantse Gemeente Naarden-Bussum haar visie wil realiseren.