Vrijzinnig bijbellezen

In het voorjaar en in het najaar organiseren wij in nauwe samenwerking met (de voorgangers van) de Doopsgezinde Gemeente Bussum-Naarden, de Vrijzinnigen Afd. Naarden-Bussum en de Vrijzinnige Huiskamergemeente een serie van drie bijeenkomsten met als titel en vertrekpunt vrijzinnig bijbellezen.

In het recente verleden heette dit de ‘Trio-Bijbelcursus’, maar die naam dekt de lading niet goed.

De laatst gehouden serie bijeenkomsten vond plaats in oktober en november 2017.

In het vroege voorjaar 2018 vindt de volgende serie van drie bijeenkomsten plaats, steeds op vrijdagmiddag van 14:00 tot 16:00 uur.

De thematische samenhang zal dan Pasen zijn:

  • de 1e bijeenkomst is op 23 februari in de Majellakapel met als onderwerp ‘de voetwassing‘; begeleider is Alexander Overdiep (Remonstranten)
  • de 2e bijeenkomst is op 9 maart in de Doopsgezinde Kerk met als onderwerp ‘het lijdensverhaal‘; begeleider is  Peter Korver (Vrijzinnigen Nederland)
  • de 3e  bijeenkomst is op 23 maart in de Remonstrantse Kerk met als onderwerp ‘de opstanding‘; begeleider is Annegreet van der Wijk (Doopsgezinden)

De drie bijeenkomsten staan op zichzelf; het is niet noodzakelijk alle drie de bijeenkomsten te volgen.

Aanmelding vooraf is niet nodig, toegang is vrij.