Weg met de Bijbel

In het najaar van 2017 organiseren de Doopsgezinde en de Remonstrantse gemeente samen met de Vrijzinnigen Naarden-Bussum opnieuw
een korte Trio-bijbelcursus.

We maken daarbij gebruik van een onlangs verschenen boek met de dubbelzinnige titel ‘Weg met de bijbel’.Boek: Weg met de Bijbel

Kunnen we zo langzamerhand die bijbel voorgoed terzijde leggen omdat die zijn tijd gehad heeft en ons alleen maar tegenstaat?
Of is er met die bijbel voor ons een (nieuwe) weg te gaan?
De auteurs, remonstrantse theologen, zijn kritische lezers maar ook ‘weg ván de bijbel’.
De ondertitel van het boek is ‘Gids voor vrijzinnig bijbellezen’. Ze reiken ons nieuwe manieren van lezen aan.

U bent welkom om mee te doen in drie bijeenkomsten:

1. Vrijdag 20 oktober, 14.30 – 16.00 uur, remonstrantse kerk.

Waarom toch de bijbel lezen en hoe dan?

We maken kennis met de contextgerichte leeswijze, waarbij de wisselwerking tussen lezer en bijbel centraal staat. Daarbij horen vragen als: vanuit welk perspectief leest deze persoon of groep de bijbel? Wat is zijn/hun achtergrond en wat hopen en verwachten zij van het lezen van de bijbel? Afhankelijk van de antwoorden op deze vragen zullen andere aspecten uit de tekst oplichten of zal een tekst zelfs krachtig worden tegengesproken. Zo kan je een tekst door de ogen van vrouwen (de feministische theologie) of de psychologie (dieptepsychologisch lezen) of vanuit het perspectief van duurzaamheid (eco-theologie) of vanuit de mystiek. Je kan de bijbel ook lezen als literair kunstwerk, als geschiedenisboek, als leerboek voor christelijke moraal of politiek manifest.
Begeleider: ds. Peter Korver

 

2. Vrijdag 3 november, 14.30 – 16.00 uur, Majellakapel.

Het offer

Het leven is geven en nemen, maar wanneer breng je als mens een offer? En wat betekent dat dan eigenlijk? Deze avond gaan we met elkaar in gesprek over het thema ‘offer’. We bespreken met elkaar de betekenis van het begrip aan de hand van verschillende Bijbelgedeelten. Een van de meest bekende verhalen over ‘offeren’ is misschien wel het verhaal van Abraham en Isaak in Genesis. Het is een verhaal wat altijd veel oproept want; ‘hoe kan God nou vragen aan Abraham om zijn zoon Isaak te offeren?’ Mogelijk gaat het lezen van dit verhaal eerder over het leren stellen van vragen dan over het leren kennen van een reeds gegeven antwoord. Mogelijk staat dit verhaal in de Bijbel om ons te herinneren aan de vragen die wij onszelf zouden kunnen stellen. We bevragen de tekst en elkaar.
Begeleider: ds. Annegreet van der Wijk

 

3. Vrijdag 17 november, 14.30 – 16.00 uur, Doopsgezinde Kerk

De zesde dag of PPP?

Ruim vijftig jaar geleden publiceerde een internationale groep bezorgde wetenschappers een rapport over de stand van zaken rond het milieu en de te verwachten risico’s bij ongewijzigd economisch en technologisch beleid. De samenhang tussen de hoofdelementen in de noodzakelijke beleidsvernieuwing werd jaren later dikwijls samengevat door het begrip ‘people – planet – profit’, dikwijls afgekort tot PPP. Bij elke ontwikkeling moeten we nadenken over de samenhang; de balans tussen alle drie elementen. Dat dwingt ons steeds ook na te denken over de ‘macht van de mens’. En daarmee dus ook over onze plaats ten opzichte van al het andere om ons heen: kortweg de planeet. Een belangrijke vingerwijzing over de PPP-balans is te vinden in het scheppingsverhaal. De zeeën, de rivieren en het land kwamen op de derde dag. De dieren kwamen op aarde op de vijfde en op de zesde dag. En daarná, pas láter op die zesde dag, kwam ook de mens.
Begeleider: Alexander Overdiep

Literatuur:
Sigrid Coenradie, Bert Dicou en Anne Claar Thomasson-Rosingh, ‘Weg met de bijbel. Gids voor vrijzinnig bijbellezen’. 2017, uitg. Meinema, Zoetermeer
isbn 978 90 2117006 0; 180 pag. € 16,99; bestellen
Ook als e-boek (isbn 978 90 211 4467 2) te bestellen en direct downloaden voor € 9,99