Wie zijn wij

De Remonstrantse Gemeente Naarden-Bussum is een levendige geloofsgemeenschap, die op een eigentijdse manier vorm geeft aan een traditie van levensbeschouwelijke vrijheid. Lees verder

Predikantenteam

Friso Boogerd

In onze Gemeente hebben wij als vaste predikant ds. Friso Boogerd. Hij heeft een aanstelling van 25% en hij concentreert zich op het pastorale werk in onze Gemeente. Binnen deze beperkte aanstelling is hij als voorganger in kerkdiensten met name ingeroosterd voor de traditionele kerkelijke hoogtijdagen, waardoor hij op jaarbasis ca. tienmaal voorgaat. Lees verder

Claartje Kruijf

Sinds 1 november 2018 is Claartje Kruijff aangesteld als ‘vernieuwingspredikant’ vanuit onze gemeente. Van januari 2018 tot en met april 2018 was zij bij ons stagiair. Zij vervulde deze stage in het kader van haar studie aan het Remonstrants Seminarium in Amsterdam. Lees verder

Kerkgebouw

De kerk is gelegen aan de Koningslaan 2b in Bussum, in de beroemde woonwijk ‘het Spiegel’.
De kerk is in 1955 gebouwd naar een ontwerp van de (remonstrantse) architect Ir. G. Treep uit Bussum.
Het gebouw is ca 30 jaar later verbouwd en onder andere uitgebreid met de zogenoemde Tuinzaal.
Toen is tevens een eenvoudige keuken gebouwd. Lees verder

De Remonstranten (landelijk)

De Remonstranten komen voort uit een dit jaar 400 jaar geleden ontstane ‘kerkscheuring’. Al voor die gebeurtenis rommelde het stevig in de grote Nederlandse kerk en vormden een aanzienlijke groep ‘rekkelijken’ de basis voor wat de Remonstrantse Broederschap werd. En al die eeuwen waren de remonstranten steeds ‘de luis in de pels’ in protestants Nederland. Die houding èn betrokkenheid heeft zich ontwikkeld tot de vrijzinnige geloofsgemeenschap die de Remonstranten nu vormen. Lees verder